Sport en Studiebegeleiding

Sport en Studiebegeleiding

Sport en Studiebegeleiding

Doelstelling Studiebegeleiding:

Het ondersteunen van leerlingen die moeite hebben met onderdelen uit hun te volgen studie.

Doelgroep Studiebegeleiding:

Leerlingen van het Basisonderwijs en leerlingen van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Locatie Studiebegeleiding:

De locatie huiswerkbegeleiding kan zowel aan huis of in combinatie met een training op een vooraf vastgestelde locatie plaatsvinden afhankelijk van de aanmeldingsplaatsen van de kandidaten.

Online Studiebegeleiding.

Verder in verband met covid-19 is het mogelijk om in onderling overleg online begeleiding te krijgen.

Introductie:

Naar aanleiding van je aanmelding zullen wij contact opnemen voor een intake gesprek. Dit intakegesprek is gratis.

Hierin bespreken we alle voorwaarden en maken daarvan een plan van aanpak.

Aan de slag.

Evaluaties.

24/7 begeleiding om de voortgang te kunnen bewaken.

Er volgen meerdere tussentijdse evaluaties, waaronder ook een eindevaluatie.

Lesmaterialen.

Wij gebruiken uitsluitend de lesmaterialen van de te volgen opleidingen van de kandidaten.

Personeel.

Wij maken uitsluitend gebruik van bevoegde docenten met praktijkervaring en voorzien van een verklaring omtrent gedrag.

Interesse of ???????????

Heb jij moeite met het maken van je huiswerk. Of ben jij op zoek naast het sporten voor begeleiding met het maken van je huiswerk. Wil jij je naast je sportieve carrière je ook kunnen richten op je maatschappelijke ontwikkeling. Kunnen wij je helpen met de voorbereiding op je examens. Meld je dan nu aan via onderstaand aanmeldingsformulier of neem vrijblijvend contact met ons op per email: info@sportbureauipm.nl of per telefoon +31619169158.

  Aanmelding Studiebegeleiding

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Geboorte datum (verplicht)

  Adres: Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer Vast of Mobiel (verplicht)